Zasady funkcjonowania Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz postanowień statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/179/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku jest instytucją kultury Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: PIK

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Adamski

Data wytworzenia: 2020-03-02

Wprowadzający: Marcin Adamski

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Modyfikujący: Marcin Adamski

Data modyfikacji: 2020-03-02

Opublikował: Marcin Adamski

Data publikacji: 2003-09-22