Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8

tel. 85 740-37-11

www.pikpodlaskie.pl
pik@pikpodlaskie.pl 

NIP: 542-10-07-120
REGON: 000276877

Numer rachunku bankowego:
80 1240 5211 1111 0000 4928 4175

Dyrektor
Barbara Bojaryn-Kazberuk
b.bojaryn@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-11

Zastępca dyrektora
Joanna Gaweł
j.gawel@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-11

Główny Księgowy, pok. 18
Wiesława Szafara
w.szafara@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-18

Dział Księgowości, pok. 17
ksiegowosc@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-17

Specjalista ds. kadr, pok. 10
i.iwaniuk@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-11

Dział Administracji, pok. 15
administracja@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-10
tel. 85 740-37-14
fax 85 740-37-19

Główny specjalista ds. zamówień publicznych, pok. 34
m.denis@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-21

Dział Promocji, pok. 22
promocja@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-22

Dział Edukacji i Projektów, pok. 25
edukacja@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-26

Dział Sztuk Plastycznych
galeria@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-15

Pokoje Pracy Twórczej
m.talmon@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-16

Dział Animacji Kultury, pok. 36
animacja@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-27

Inspektor Ochrony Danych
Rafał Andrzejewski
iod@pikpodlaskie.pl, tel. 504 976 690

Koordynator Dostępności
Karolina Szymańska-Skowronek
k.szymanska@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-26 

SPODKI PIK
ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok

Dział Spodki
Dział Organizacji
imprezy@pikpodlaskie.pl 
tel./fax 85 744-68-63

Dział Animacji Kultury
animacja@pikpodlaskie.pl 
tel./fax 85 744-63-13
fax 85 749-60-59

Metryka strony

Udostępniający: PIK

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Adamski - Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Data wytworzenia: 2019-02-22

Wprowadzający: Marcin Adamski

Data wprowadzenia: 2012-03-07

Modyfikujący: Marcin Adamski

Data modyfikacji: 2021-03-19

Opublikował: Marcin Adamski

Data publikacji: 2012-03-07