Przyjmowanie i załatwianie spraw w PIK w Białymstoku

Skargi i wnioski są przyjmowane przez pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku za pośrednictwem zgłoszeń telefonicznych, na piśmie oraz przyjmowanych osobiście w siedzibie PIK w Białymstoku. O sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy decyduje dyrektor PIK w Białymstoku po zasięgnięciu opinii działu lub samodzielnego stanowiska, którego dotyczy sprawa, w dniach roboczych (poniedziałek – piątek) w godzinach pracy ośrodka (w godz. 7:30 – 15:30).

Metryka strony

Udostępniający: PIK

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Adamski

Data wytworzenia: 2020-02-03

Wprowadzający: Marcin Adamski

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Modyfikujący: Marcin Adamski

Data modyfikacji: 2020-03-02

Opublikował: Marcin Adamski

Data publikacji: 2003-09-22