Majątek Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku jest właścicielem:

 

  • budynku (zabytkowa, dwukondygnacyjna kamienica) wpisanego do rejestru zabytków województwa pod nr A-212, położonego w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 8 (powierzchnia użytkowa budynku 1112,13 m2) oraz posiada prawo wieczystego użytkowania działki nr 1468/7, obręb 11 - wpis do księgi wieczystej nr BI1B/00095548/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, powierzchnia gruntu 704 m2;
  • zespołu 4 pawilonów wystawowo-gastronomicznych (SPODKÓW) położonych w Białymstoku przy ul. św. Rocha 14 (powierzchnia użytkowa budynku 2367,24 m2) oraz posiada prawo wieczystego użytkowania działki nr 247/2, obręb 11 - wpis do księgi wieczystej nr BI1B/00075342/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, powierzchnia gruntu 9575 m2.

.

 Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym WOAK w Białymstoku wynosi 10 279 m2.

 

 Łączna powierzchnia użytkowa budynków i budowli będących własnością WOAK w Białymstoku wynosi 3479,37 m2.

.

Wartość ewidencyjna brutto środków trwałych (rzeczowych aktywów trwałych)
Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku na dzień 31.12.2020 r.: 

.

Grunty

824 202,54 zł

Budynki i lokale

    4 265 489,93 zł    

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

292 688,39 zł

Urządzenia techniczne

197 753,19 zł

Środki transportu

270 445,92 zł

Pozostałe środki trwałe

1 205 720,20 zł

Wartość ewidencyjna brutto wartości niematerialnych i prawnych

 101 492,52 zł

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Adamski – Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Data wytworzenia: 2019-05-24

Wprowadzający: Marcin Adamski

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Modyfikujący: Marcin Adamski

Data modyfikacji: 2021-04-12

Opublikował: Marcin Adamski

Data publikacji: 2003-09-22