Struktura organizacyjna WOAK w Białymstoku

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego WOAK

 

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego WOAK


WYKAZ
stanowisk pracy obowiązujący
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku

 

I Dyrektor (D)

II Zastępca Dyrektora (ZD)

III Specjalista ds. kadr – samodzielne stanowisko (K)

IV Sekretariat – samodzielne stanowisko (SK)

V Dział Księgowości (F)

Główny Księgowy

specjalista ds. księgowości – kasjer

specjalista ds. księgowości

VI Dział Administracji (A)

kierownik – główny specjalista/specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

z-ca kierownika, specjalista ds. administracyjnych

specjalista ds. zamówień publicznych (ZP)

specjalista ds. gospodarczych

specjalista ds. gospodarczych – bhp, ppoż.

kierowca

pracownik gospodarczy – sprzątanie

VII Dział Projektów (P)

kierownik – główny specjalista/specjalista ds. projektów

specjalista ds. realizacji projektów

specjalista ds. realizacji projektów

specjalista ds. kreowania projektów

VIII Dział Promocji (PR)

kierownik – główny specjalista/specjalista ds. promocji

specjalista ds. promocji

specjalista ds. promocji

specjalista ds. wydawniczych

specjalista ds. wydawniczych

specjalista ds. wizualizacji

specjalista ds. marki

IX Dział Edukacji (E)

kierownik – główny specjalista/specjalista ds. edukacji

specjalista ds. projektów edukacyjnych i planowania

specjalista ds. realizacji działań edukacyjnych

specjalista ds. organizacji działań edukacyjnych i sprawozdawczości

specjalista ds. etnografii

specjalista ds. projektów badawczych

specjalista ds. digitalizacji i archiwizacji zbiorów

X Dział Sztuk Plastycznych (SP)

kierownik – instruktor plastyk

instruktor plastyk

instruktor plastyk

instruktor plastyk

instruktor grafik

instruktor warsztatów twórczych

XI Dział Animacji Kultury (AK)

kierownik – instruktor ds. animacji kultury

główny instruktor artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

instruktor Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

instruktor ds. strojów Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

instruktor ds. animacji kultury

instruktor ds. animacji kultury

instruktor ds. animacji kultury

instruktor ds. muzycznych

instruktor ds. muzycznych

instruktor ds. scenicznych

instruktor ds. teatralnych

XII Dział Spodki (SO)/ Dział Organizacji (O)

kierownik Działu Spodki – specjalista/główny specjalista

z-ca kierownika Działu Spodki - specjalista ds. organizacji

specjalista ds. inwestycyjnych

specjalista ds. organizacji

specjalista ds. administracyjnych

specjalista ds. technicznych

pracownik gospodarczy

Dział Organizacji (O)

zastępca kierownika Działu Spodki - specjalista ds. organizacji

specjalista ds. organizacji imprez

specjalista ds. realizacji imprez

specjalista ds. realizacji imprez

specjalista ds. realizacji imprez

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Adamski - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Marcin Adamski

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Modyfikujący: Marcin Adamski

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Marcin Adamski

Data publikacji: 2003-09-22